Kontak Ons
Kontakbesonderhede
Skoolhoof: Mnr. P.D. van der Merwe
Adjunkhoof: Mnr. E.E. van Rooyen

Departementshoofde:
Grondslagfase: Me. Y. Kiewiet
IntermediÍr: Mnr. G. Nel
Senior fase: Mnr. A. Slabbert

Posadres:
Die Skoolhoof
Laerskool Oranje-Noord
Posbus 393
UPINGTON
8800

Straatadres:
SchrŲderstraat 109
UPINGTON
8800

Telefoon:
054 332 3776
054 332 4451

Faks:
054 332 4288

E-pos:
pdvdmerwe@lantic.net
admin.lon@lantic.net

Kantoorure:
Somer - 07:00 tot 15:00
Winter - 07:30 tot 15:30

Nuutste Omdsendbrief Kwartaalprogram Aansoekvorm Prospektus
Beheerliggaam
Ouerkomponent
Mnr P. de J. Nel (Voorsitter)
Tel: 054 337 8100 / 083 455 1242
pieter@nelenvennote.co.za

Mev L. Markram (Ondervoorsitter)
Tel: 054 338 8100 / 082 802 8399
wesupt@mweb.co.za

Mnr J.G Knoezen
Tel: 054 338 08100 / 082 576 2183
jan@lumbercityupington.co.za

Mnr L. Myburgh
Tel: 054 33 11150 / 082 783 5942
louis@usentra.co.za

Mnr A. Nagel
Tel: 054 331 3160 / 084 581 5320
auret@owk.co.za

Mnr H. van Zyl
Tel: 054 332 4555 / 082 554 8310
landmeters@vodamail.co.za

Onderwyserskomponent
Mnr E.E. van Rooyen (Onder-hoof)
Tel: 054 332 3847 / 083 378 7978
siasvr@telkomsa.net

Mev A. Marais (Sekretaresse)
Tel: 054 332 3776
admin.lon@lantic.net

Mnr H.V.Z. Vollgraaff
Tel: 054 332 3776
admin.lon@lantic.net

Departementele Verteenwoordiger
Mnr P.D. van der Merwe (Skoolhoof)
Tel: 054 332 3776 / 083 456 5946
pdvdmerwe@lantic.net

Nie KS Opvoeder
Mev L. van der Vyver
Ledelys OOV 2014
  Naam Telefoon No. Epos Adres
Voorsitter Heloise Smith 0784565154 heloisesmith@lantic.net
Sekretaresse Delinda van den Heever 0823369627 quick1@mweb.co.za
 
© Copyright 2014 Mielie Marketing. All Rights Reserved