Welkom by die skool vir

Gelukkige kinders
Gelukkige ouers en
Gelukkige onderwysers

Ons Missie

Deur goeie en doeltreffende onderrig en opvoeding in ‘n dinamiese skool die kind volgens Christelike beginsels op te voed tot ‘n gebalanseerde volwassene en goed toegeruste węreldburger in die 21ste eeu.

1957 - 2015

Nuus
Kontak Ons
Nuutste Omdsendbrief Kwartaalprogram Aansoekvorm Prospektus
© Copyright 2014 Mielie Marketing. All Rights Reserved.